Läs om städmaskiner, ledstaplare & låglyftare

Vi har många gånger behov av att kunna göra rent våra lokaler. Dessa arbeten kan både göra för hand eller maskinellt. Den bästa lösningen är oftast att använda elektriska städmaskiner eftersom de dels är mycket tysta under driften, men också är kostnadseffektiva då de går på vanligt batteri. I utrymmen där människor vistas finns det behov av att använda miljövänliga produkter, som är nedbrytbara av naturen. De kan enkelt kombineras med skurmaskiner eller sopmaskiner som har speciella tankutrymmen för olika sorters tvättvätskor.

städtruckNär lagret har städats rent kan återigen truckar och andra fordon börja köra runt och göra sitt jobb med att hämta och lämna gods. I lager där lagerhyllorna är låga räcker det gott och väl med att endast använda sig av elektriskt drivna låglyftare från ett märke som Manitou eller Atlet. Om höjden är aningen högre bör istället den höga ledstaplaren används då de finns med duplexmast som kan lyfta pallar 4-5 meter för att ställas på lagerhyllan.

När lasten ska transporteras vidare till gården i syfte att förvaras behöver du köpa en motviktstruck eftersom de är byggda för att köras utomhus. De kan fås med batteri eller dieselmotor, men valet avgörs helt av om den ska köras mycket inomhus. Där kan det vara hälsovådligt för lagerpersonal att andas in avgaser, och då är det bättre att välja en elektriskt driven truck istället.

Vi har inte alltid råd med nytt, och då är det bättre att köpa begagnade truckar som har blivit besiktigade av en kunnig firma som vet var man ska kolla för att upptäcka slitage som behöver åtgärdas. Priset, kvalitén och service brukar vägas in före ett köp, därför bör varje alternativ studeras noggrant innan valet faller på något.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *